Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352) ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 


Liczba odwiedzin : 717
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Orzeł Beata
Czas wytworzenia: 2016-10-06 14:01:51
Czas publikacji: 2016-10-06 14:02:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak