Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, że Urząd Gminy Łowicz uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

http://epuap.gov.pl

Uwaga: aby złożyć formulaż należy posiadać konto na portalu ePUAP , po zalogowaniu należy wybrać katalog usług , a następnie odnaleźć na wykazie jednostek samorządu terytorialnego gminę wiejską Łowicz.

 

Urząd Gminy Łowicz udostępnia poniżej wyszczególnione usługi elektroniczne :pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 6360
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2008-05-23 14:09:38
Czas publikacji: 2015-11-16 14:37:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak