Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz 

 
 

obraz

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 511435-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Załączniki do SIWZ Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

4. Załącznik do SIWZ Nr 4 - Wzór umowy.

5. Załącznik do SIWZ Nr 13 - STWiORB.

6. Załącznik do SIWZ Nr 14 - Przedmiar robót z kosztorysem ofertowym.

7. Załącznik do SIWZ Nr 15 - Dokumentacja projektowa.

8. Załącznik do SIWZ Nr 16 - Uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne - cz. 1.

    Załącznik do SIWZ Nr 16 - Uzyskanie opinie, uzgodnienia, decyzje administarycjne - cz. 2.

    Załącznik do SIWZ Nr 16 - Uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne - cz. 3.

    Załącznik do SIWZ Nr 16 - Uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne - cz. 4.

9. Załącznik do SIWZ Nr 17 - Tabela równoważności.

10. Załącznik do SIWZ Nr 18 - Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.

11. Odpowiedzi Nr 1 na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamwóienia.

12. Modyfikacja Nr 1 treści SIWZ.

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540033165-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.

 
Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kędzia
Czas wytworzenia: 2019-02-07 07:42:41
Czas publikacji: 2019-02-20 13:47:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak