2019 rok 

 
 

V SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
30 stycznia 2019 roku

 1. Uchwała Nr V/22/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łowicz na 2019 rok,
  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia .....
 2. Uchwała Nr V/23/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2028.
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
 3. Uchwała Nr V/24/19 w sprawie zmiany uchwały Nr L/229/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz,
 4. Uchwała Nr V/25/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragment wsi Dąbkowice Górne;
 5. Uchwała Nr V/26/19 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Łowicz,
 6. Uchwała Nr V/27/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt ponoszonych przez Gminę Łowicz,
 7. Uchwała Nr V/28/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łowicz,
 8. Uchwała Nr V/29/19 w sprawie przyjęcia „Harmonogramu pracy Rady Gminy Łowicz na 2019 rok” oraz ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Łowicz na 2019 rok.
 9. Wyniki głosowania
 
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Rady
Czas wytworzenia: 2019-01-30 14:15:39
Czas publikacji: 2019-02-20 14:06:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak