2018 rok 

 

 

  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Przebudowa stacji paliw zlokalizowanej na działkach o numerze eidencyjnym 115, 116/2, 118/3 obręb nr 5 Jamno oraz na działce o numerze ewidencyjnym 407/3 obręb nr 6 Jastrzębia, gmina Łowicz". 
 

Liczba odwiedzin : 4
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Lenarczyk
Czas wytworzenia: 2018-12-28 14:55:40
Czas publikacji: 2018-12-28 14:57:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak