Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łowicz w 2019 roku 

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 635561-N-2018  z dnia 2018-10-12 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Załączniki Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do SIWZ.

4. Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

    Załącznik Nr 5 do umowy

5. Załącznik Nr 12 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

6. Informacja z otwarcia ofert.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Liczba odwiedzin : 126
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kędzia
Czas wytworzenia: 2018-10-12 12:17:12
Czas publikacji: 2018-12-03 12:31:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak