ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY ŁOWICZ 

 

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018S 150-343838.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w formie JEDZ_pdf

    Oświadczenie w formie JEDZ_do pobrania

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

    Załącznik Nr 4.1. - Załącznik Nr 1 do umowy

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie

11. Odpowiedź na zapytania wykonawców (1)

12. Odpowiedź na zapytania wykonawców (2)

13. Aktualny Załącznik Nr 1 do SIWZ

14. Aktualny Załącznik nr 4.1 do SIWZ

15. Informacja z sesji otwarcia ofert

16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Liczba odwiedzin : 266
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kędzia
Czas wytworzenia: 2018-08-03 12:38:02
Czas publikacji: 2018-10-09 12:09:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak