2018 rok 

 

 

 1. Petycja w sprawie przyłączy gazowych
  Odpowiedź na petycję
 2. Petycja w sprawie efektywności energetycznej
  Odpowiedź na petycję
 3. Petycja w sprawie programu "Wzorowa łazienka"
  Odpowiedź na petycję
 4. Petycja w sprawie transparentności sesji.
  Odpowiedź na petycję
 5. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10 a ustawy Prawo zamówień publicznych
  Odpowiedź na petycję

        

 

 

 

Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2018-05-18 11:03:59
Czas publikacji: 2018-11-20 09:50:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak