Wybory samorządowe - 2018 rok 

 

 

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa  Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 2. Wykaz urzędników wyborczych
 3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 4. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
  a) Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
  b) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.
 6. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 7. Informacja Wójta Gminy Łowicz z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Łowicz, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Łowicz z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 9. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
 10. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu o składzie, miejscu i terminach pełnienia dyżurów.
 11. Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie, miejscu i terminach pełnienia dyżurów.
 12. Obwieszczenie Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 18 września 2018 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 15.
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Łowicz z dnia 18 września 2018 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 14. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 22 września 2018 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łowicz bez głosowania w okręgu wyborczym nr  1
 15. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 22 września 2018 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łowicz bez głosowania w okręgu wyborczym nr  4
 16. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 22 września 2018 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łowicz bez głosowania w okręgu wyborczym nr  5
 17. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 22 września 2018 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łowicz bez głosowania w okręgu wyborczym nr  15
 18. Informacja  Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 25 września 2018 r. o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych ma terenie Gminy Łowicz.
 19. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborvzych w gminie Łowicz.
 20. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
 21. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu.
 22. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 1 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łowicz zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 23. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łowiczu z dnia 1 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łowicz zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 24. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego.
 25. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego.
 

Liczba odwiedzin : 742
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Orzeł Beata
Czas wytworzenia: 2018-05-16 14:47:47
Czas publikacji: 2018-10-31 09:59:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak