2018 rok 

 

 

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitranej w południowo - wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Prama na terenie gminy Łowicz".

2.Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa środków w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
a) Formularz ofertowy
b) Wzór umowy
c) Informacja o wyborze oferty

3. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.
a) Formularz ofertowy
b) Wzór umowy
c) Klauzula RODO
d) Informacja o wyborze oferty

 

Liczba odwiedzin : 1191
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kędzia
Czas wytworzenia: 2018-04-03 10:46:37
Czas publikacji: 2018-09-25 15:07:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak