2018 rok 

 

 

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 2. Oferta realizacji zadania publicznego
 3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 4. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
 5. Konsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
  a) Zaproszenie do konsultacji
  b) Roczny program współpracy na 2019 rok  Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  c) Formularz zgłaszania uwag
 

Liczba odwiedzin : 9670
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Rudnicka Paulina
Czas wytworzenia: 2018-01-26 15:22:22
Czas publikacji: 2018-10-30 10:29:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak