Ogłoszenia - 2018 rok 

 
 
  1. Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń
  2. Obwieszczenie Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady -Parma w ramach zadania pn."Droga powiatowa nr 2750E-odcinek Zawady - Parma".
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  4. Spotkanie dla chodowców trzody chlewnej w sprawie ASF
  5. Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia w sieci wodociągowej w sołectwach: Małszyce, Klewków, Niedźwiada, Świeryż Pierwszy i Świeryż Drugi.
  6. Informacja o działalności lobbingowej.
  7. Obwieszczenie Starosty Łowickiego z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wydania decyzji nr 71/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma.
  8. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy Łowicz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym (Zawady).
  9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
  10. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP Gminy Łowicz (Gużnia).
  11. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP Gminy Łowicz (Jamno).
  12. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych we wsi Ostrów, zgodnie z wykazem z dnia 7 kwietnia 2017 roku.
  13. Dodatkowe zgłoszenia na urzędników wyborczych
   Wzór formularza
  14. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach
  15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w miejscowości Jastrzębia.
  16. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Otolice i Zielkowice.
  17. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Bocheń, Jamno, Dąbkowice Dolne i Otolice.
  18. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów, Strzelcew i Zielkowice.
  19. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragment wsi Popów.
  20. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr 20/04 Rady Gminy w Łowiczu z dnia z 29 września 2004 r.
  21. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  uchwały Nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2003r.
  22. GMINNY DZIEŃ DZIECKA
  23. Informacja o obowiązku zgłoszenia pomocnika rolnika do KRUS
  24. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łowicz
  25. Zasady sprzedaży napojów alkoholowych na imprezach plenerowych
  26. Komunikat w sprawie planowanych działań w gminie Łowicz w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży napojów alkoholowych 
   a) projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
   b) projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  27. Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych we wsi Ostrów, zgodnie z wykazem z dnia 07.04.2017r.
  28. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy Łowicz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
  29. Program rządowy - DOBRY START
  30. Informacja w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą
   a) Wniosek w sprawie zgłoszenia szkód w uprawach rolnych
   b) Oświadczenie (produkcja roślinna)
   c) Oświadczenie (produkcja zwierzęca)
  31. Informacja w sprawie opłaty retencyjnej
   Oświadczenie do opłaty retencyjnej 
  32. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Zielkowice).
  33. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym  na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 09.05.2018 r.
  34. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Łowicz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
  35. Ogłoszenie Wójta Gminy Łowicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz fragmenty wsi: Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Otolice, Świące, Wygoda, Zabostów Duży i Zielkowice
  36. Informacja w sprawie kont bankowych objetych ubezpieczeniem KRUS 
  37. Ogłoszenie o I nieograniczonym  przetargu ustnym  na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 09.05.2018 r.
  38. Rozkład jazdy autobusów szkolnych
   a) Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Dąbkowicach
   b) Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Popowie ( przez Jamno, Wygodę, Zawady)
   c) Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Popowie (przez Arkadię, Mysłaków)
   d) Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Popowie (przez Bocheń, Dąbkowice)
   e) Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Popowie (przez Mariankę, Świeryż)
   f)  Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Popowie (przez Zabostów)
   g) Rozkład jazdy dla Szkoły Podstawowej w Zielkowicach i dla Szkoły Podstawowej w Popowie (przez Parmę, Zielkowice i Strzelcew)
  39. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla uzdolnionych studentów
  40. Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego marki NEW HOLLAND T3010 o nr rejestracyjnym ELC 1H52 wraz z osprzętem (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia)
   a) Zarządzenie 51/18 Wójta Gminy Łowicz z dnia 11 września 2018 roku.
   b) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Regulamin przeprowadzenia przetargu
   c) Załącznik Nr 1 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu - Formularz ofertowy
   d) Załącznik Nr 2 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
   e) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - wzór umowy sprzedaży
   f)  Zdjęcia ciągnika rolniczego
   g) Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania
  41. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (Jamno, Jastrzębia)
  42. Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci.
  43. I SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
  44. Informacja w sprawie budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej w Niedźwiadzie
  45. II SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
  46. Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD w stadach bydła.
  47. Informacja w sprawie wzrostu od 1 stycznia 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  48. III SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
  49. Informacja KRUS o ryzyku upadków w gospodarstwie rolnym.
  50. IV SESJA RADY GMINY ŁOWICZ
  51. Mammografia dla mieszkańców Gminy Łowicz (28 lutego 2018 r.)
  52. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2018

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 2070
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Barylski Andrzej
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:14:10
Czas publikacji: 2018-12-31 09:15:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak