Urząd Gminy Łowicz 

 
 

DANE ADRESOWE

Urząd Gminy Łowicz
ul. Długa 12, 99-400 Łowicz
tel. (0-46) 830-26-30
fax. (0-46) 830-26-31
sekretariat@ug.lowicz.pl

CZAS PRACY
od poniedziałku do piątku  od godz. 730 do godz. 1530
od 1 lipca do 31 sierpnia Urząd Gminy pracuje od godz. 7:00 do godz. 15:00

BANK PEKAO S.A. II ODDZIAŁ ŁOWICZ
55 1240 1819 1111 0000 1088 6601 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

WÓJT GMINY ŁOWICZ
Pan Andrzej Barylski
Pokój Nr 12
tel. 046 830 26 32
a.barylski@ug.lowicz.pl

REFERAT FINANSOWY (FN):

1) Skarbnik Gminy
Pani Ewelina Płacheta (Kierownik Referatu)
Pokój nr 20
tel. 046 830 26 42
e.placheta@ug.lowicz.pl

2) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Pani Bogusława Majewska
Pokój nr 14
tel. 046 830 26 47
b.majewska@ug.lowicz.pl

3) Stanowisko d/s księgowania i list płac
Pani Renata Pira
Pokój nr 14
tel. 046 830 26 41
r.pira@ug.lowicz.pl

4) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości
Pan Sylwester Zimny
Pokój nr 12
tel. 046 830 26 28
s.zimny@ug.lowicz.pl

5) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
Pani Jolanta Salamon
Pokój nr 13
tel. 046 830 26 40
j.salamon@ug.lowicz.pl

6) Stanowisko d/s obsługi kasy
Pani Renaata Tokarz
Pokój nr 7
tel. 046 830 26 34
r.tokarz@ug.lowicz.pl

 

2. REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (PO):

1)  Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Pani Anna Kotlarska (Kierownik Referatu)
Pokój nr 3
tel. 046 830 26 43
a.kotlarska@ug.lowicz.pl

2) Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków
Pani  Barbara Dałek
Pokój nr 3
tel. 046 830 26 43
b.dalek@ug.lowicz.pl

3) Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani Paulina Rudnicka
Pokój nr 3
tel. 046 830 26 43
p.rudnicka@ug.lowicz.pl

 

3. REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH:

1) Stanowisko d/s zamówień publicznych (ZP)
Pani Katarzyna Kędzia (Kierownik Referatu)
Pokój nr 22
tel. 046 830 26 46
k.kedzia@ug.lowicz.pl

2)  Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa (G)
Pani Agnieszka Koza
Pokój nr 1
tel. 046 830 26 35
a.koza@ug.lowicz.pl

3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (GP)
Pani Monika Lenarczyk
Pokój nr 1
tel. 046 830 26 38
m.lenarczyk@ug.lowicz.pl

4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych (GK)
Pan Robert Żyto
Pokój nr 22
tel. 046 830 26 45
r.zyto@ug.lowicz.pl

 

4. REFERAT ORGANIZACYJNY:

1) Sekretarz Gminy
Pani Beata Orzeł (Kierownik Referatu)
Pokój nr 9
tel. 046 830 26 33
b.orzel@ug.lowicz.pl

2)  Stanowisko d/s obsługi organów gminy, obrony cywilnej i promocji (OG)
Pani Anna Kozyra
Pokój nr 19
tel. 046 830 26 44
a.kozyra@ug.lowicz.pl

3) Stanowisko d/s obsługi oświaty i sekretariatu (OS)
Pani Magdalena Król
Pokój nr 14
tel. 046 830 26 40
m.krol@ug.lowicz.pl

4)  Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych (O)
Pani Anna Mitręga
Pokój nr 8
tel. 046 830 26 39
a.mitrega@ug.lowicz.pl

5) Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych (EDS)
Pani Katarzyna Siekierska
Pokój nr 8
tel. 046 830 26 39
k.siekierska@ug.lowicz.pl

6) Stanowisko d/s informatyki (I)
Pan Dariusz Kurek
Pokój nr 16
tel. 046 830 26 49
d.kurek@ug.lowicz.pl

7) Stanowisko d/s obsługi (sekretariat)
Pani Barbara Czubek
Pokój Nr 11
Tel. 046 830 26 30
Fax. 046 830 26 31
sekretariat@ug.lowicz.pl

 
Liczba odwiedzin : 24447
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2005-11-04 10:15:58
Czas publikacji: 2019-02-06 15:25:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak