Bieżące kumunikaty kryzysowe 

 
 

Regionalny system ostrzegania dla Wojeództwa Łódzkiego
https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/lodzkie/wszystkie

 

2018 rok

 1. Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Małszyce, Klewków, Niedźwiada, Świeryż Pierwszy i Świeryż Drugi
 2. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2017 rok

 1. Informacja dla hodowców drobiu o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
 2. Komunikat Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łowickiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków
 3. Komunikat Nr 1/2017 z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu w sprawie ptasiej grypy

2016 rok

 1. Informacja dla mieszkańców o nakazie  zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wymaganym w rozporządzeniu wzorem.
 2. Afrykański pomór świń - informacje podstawowe

2015 rok

 1. Komunikat Nr 3 z dnia 3 lipca 2015 roku o kąpieliskach na terenie województwa łódzkiego
 2. Informacja dla chodowców trzody chlewnej na temat ASF (afrykański pomór świń)
 3. Informacja dla leśników i myśliwych na temat ASF
 4. Informacja dla osób przekraczających granicę na temat ASF
 5. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOWICZU z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach (208 KB)

2014 rok

 1. Komunikat z dnia 1 sierpnia 2014 roku o kąpieliskach na terenie województwa łódzkiego
 
Liczba odwiedzin : 1613
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2014-05-15 14:01:09
Czas publikacji: 2018-12-31 09:17:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak