WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  

 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  ( art 26 ) gmina  może tworzyć jednostki  pomocnicze : sołectwa  oraz dzielnice, osiedla  i inne. Jednostkę  pomocniczą tworzy rada gminy , w drodze uchwały,  po przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami  lub z ich inicjatywy . Zasady  tworzenia , łączenia , podziału  oraz znoszenia  jednostki pomocniczej określa statut gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy ale bez prawa udziału w głosowaniu.

Wykaz jednostek pomocniczych i sołtysów z terenu gminy Łowicz:

 1. Bocheń - Wielec Dariusz
 2. Dąbkowice Dolne - Szczepański Paweł
 3. Dąbkowice Górne - Bryszewski Andrzej
 4. Guźnia - Grzyb Grzegorz
 5. Jamno - Wojda Marzena
 6. Jastrzębia - Gendek Marian
 7. Klewków - Czubik Jan
 8. Niedźwiada - Stępniewski Marian
 9. Małszyce - Kochanek Marianna
 10. Mystkowice - Korliński Radosław
 11. Otolice - Sałuda Henryk
 12. Ostrów - Górczyński Ryszard 
 13. Parma - Sulwińska Aleksandra
 14. Placencja - Adach Joanna
 15. Pilaszków - Gajda Bogdan
 16. Popów - Papuga Jerzy
 17. Szczudłów - Kubiak Stanisław
 18. Świące - Pilich Adam
 19. Strzelcew - Brzózka Alicja
 20. Świeryż Pierwszy - Wierzbińska Wanda
 21. Świeryż Drugi - Podrażka Adam
 22. Wygoda i Urbańszczyzna - Miazek Sławomir
 23. Zabostów Duży - Pawłowski Władysław
 24. Zabostów Mały - Tomaszkiewicz Waldemar
 25. Zawady - Tylec Waldemar
 26. Zielkowice – Zawadzka Ewelina
 
Liczba odwiedzin : 5155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kozyra
Czas wytworzenia: 2004-12-10 14:40:10
Czas publikacji: 2019-02-06 15:23:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak