Przepisy prawne 

 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOWICZ

 1. Uchwała Nr XXVIII/129/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia \"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łowicz\"
 2. Uchwała Nr XXIX/137/13 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/129/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łowicz”
 3. Uchwała Nr XIX/72/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 25 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/129/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łowicz".
 4. Uchwała Nr XXIV/94/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łowicz
 5. Uchwała Nr XLII/191/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łowicz.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Uchwała Nr XXVIII/130/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 2. Uchwała XVII/62/15 Rady Gminy Łowicz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 3. Uchwała Nr XLVI/219/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 4. Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Uchwała Nr XXVIII/131/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała Nr XXIV/95/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB IUSZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Uchwała Nr XXIX/138/13 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała Nr XXIV/96/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Uchwała Nr XXIX/139/13 Rady Gminy Łowicz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 2. Uchwała Nr XXIV/97/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 3. Uchwała Nr XLVI/220/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
Liczba odwiedzin : 2084
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Kotlarska Anna, Lenarczyk Monika
Czas wytworzenia: 2017-09-21 12:51:59
Czas publikacji: 2018-12-31 10:38:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak