Roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

 
 
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Uchwała Nr III/223/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Łowicz z wykonania budżetu za 2011 rok (1008 KB)
  Uchwała Nr III/274/2012 SO RIO w Łodzi z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łowicz w sprawie absolutorium za 2011 rok (653 KB)

 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Uchwała Nr III/180/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Uchwała Nr III/157/2014 SO RIO w Łodzi z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Łowicz z wykonania budżetu za 2013 rok


 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łowicz za 2014 rok
  Uchwała Nr III/111/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Łowicz z wykonania budżetu za 2014 rok 
  Uchwała Nr III/158/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łowicz w sprawie absolutorium za 2014 rok

 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łowicz za 2015 rok
  Uchwała Nr III/122/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Łowicz z wykonania budżetu za 2015 rok
  Uchwała Nr III/177/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łowicz w sprawie absolutorium za 2015 rok

    13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łowicz za 2016 rok 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 5402
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Płacheta
Czas wytworzenia: 2017-08-09 09:28:29
Czas publikacji: 2018-12-06 14:47:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak