Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łowicz  

 

 

1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łowicz za pierwsze półrocze 2018 roku
Tabela Nr 1
Tabela Nr 2
Tabela Nr 3
Tabela Nr 4
Tabela Nr 5
Tabela Nr 6
Tabela Nr 7
Tabela Nr 8
Uchwała Nr III/212/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 września 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łowicz za I półrocze 2018 roku

 

Liczba odwiedzin : 2894
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Łowicz
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kozyra
Osoba odpowiedzialna za informację : Płacheta Ewelina
Czas wytworzenia: 2006-06-12 15:21:23
Czas publikacji: 2018-12-06 14:41:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak